Card Gate 1.000.000

5.670¥ 5.500¥

Dùng để nạp các game và dịch vụ do FPT Online phát hành và một số các game online khác nhận nạp thẻ Gate

Danh mục: