Card Gate 100.000

650¥ 565¥

Dùng để nạp các game và dịch vụ do FPT Online phát hành và một số các game online khác nhận nạp thẻ Gate

Danh mục: Từ khóa: