Card VTC 100.000

600¥ 560¥

Mua thẻ VTC vcoin 100k tại nhật

Được phát hành bởi VTC, dùng để chơi tất cả các game cũng như các dịch vụ của VTC. Có thể sử dụng để nạp cho các game chấp nhận VCoin