Thẻ VietTel 200.000

1.500¥ 1.170¥

Dùng để nạp cho tất cả các game chấp nhận thẻ VietTel. Mệnh giá 200.00

Danh mục: