Thẻ viettel 500.000

2.800¥ 2.688¥

Dùng để nạp cho tất cả các game chấp nhận thẻ VietTel. Mệnh giá 500.000

Danh mục: