Zing Card 50.000

340¥ 300¥

Mỗi thẻ nạp, bạn nhận được 500 xu hoặc 200 nguyên bảo trong võ lâm truyền kỳ mobile

Danh mục: