Tag Archives: cách unlock mạng docomo

Hướng dẫn unlock máy mạng docomo hoàn toàn miễn phí 2019

Theo luật của bộ nội vụ và truyền thông nhật bản sửa đổi 28 tháng 8 năm 2018 tất cả các thiết bị đầu cuối được bán ra đều được phải mở khóa sim .Yêu cầu tất cả các nhà mạng thực hiện áp dụng trước Tháng 9 năm 2019 Tương lai theo mình được […]